GBPJPY chuẩn bị cho sự gia tăng mới - Phân tích - 4-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục dao động trên mức 137,70 kể từ ngày hôm qua, cố gắng đạt được động lực tích cực hơn để quản lý để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá mà mục tiêu 139,70 sau đó đạt 140,85.

Giữ trong kênh tăng giá bên cạnh sự ổn định ngẫu nhiên trong các khu vực mua quá mức đồng ý việc tiếp tục tích cực, để tiếp tục chờ đợi để đạt được các mục tiêu bổ sung được đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 137,70 và 140,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish