USDCHF cho thấy sự điều chỉnh tăng giá hơn - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã đạt được mức tăng thêm vào ngày hôm qua để kiểm tra mức điều chỉnh Fibre 38,2% hình thành mức kháng cự vững chắc ở mức 0,9213, vì nó buộc hải tặc phải hồi phục mạnh mẽ để tiến tới tiếp tục theo dõi đợt giảm giá chính và cần phải phá vỡ 0,9153 để xác nhận tiếp tục xu hướng giảm giá và hướng đến mục tiêu tiêu cực chính tiếp theo của chúng tôi tại 0,9056.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi vi phạm 0,9213 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 0,9090 đến kháng cự 0,9220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish