AUDUSD cố gắng phục hồi - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giảm ngày hôm qua để tiếp cận mức hỗ trợ chính 0,7065, nhận thấy rằng giá đã bật lên từ đó để gợi ý tiếp tục xu hướng tăng chính và cần phải vi phạm 0,7170 để xác nhận trở lại kênh tăng giá một lần nữa.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng tổng thể miễn là mức 0,7065 vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi kéo dài đến 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7065 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish