Giá dầu Brent đạt được mức tăng trong ngày - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent được giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để đạt 44,40 khu vực, nhận thấy rằng giá di chuyển trong phạm vi đi ngang gần đây giữa mức kháng cự được đề cập và hỗ trợ 42,85, làm cho xu hướng đi ngang được đề xuất trên cơ sở trong ngày cho đến khi giá vượt qua một trong những các mức được đề cập.

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự được đề cập sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu từ 45,00 và mở rộng đến 46.10, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh nhắm mục tiêu 41,60 và có thể mở rộng đến 39,45 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào theo dõi đà tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 42,00 và mức kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways