Giá dầu thô cố gắng phục hồi - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra đường kháng cự của kênh trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, vì nó giữ ổn định dưới mức cho đến bây giờ, nhận thấy rằng EMA50 hình thành áp lực âm so với giá, trong khi stochastic cung cấp tín hiệu tiêu cực ngay bây giờ .

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng giảm giá trong các phiên sắp tới, mục tiêu 38,50 tiếp theo là các mức 36,10 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng vi phạm 40,80 sẽ dừng dự kiến ​​giảm và đẩy giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish