Giá bạc kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục di chuyển ở mức 24,46 và giá vẫn bị kẹt giữa ngưỡng kháng cự này và hỗ trợ 23,40, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ, vì chúng tôi đang chờ đợi vi phạm một trong các mức này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ cho phép giá đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu bằng cách kiểm tra mức cao nhất được ghi nhận gần đây tại 26,20, trong khi phá vỡ mức hỗ trợ sẽ buộc giá phải giảm thêm mục tiêu thử nghiệm 22,54 và có thể mở rộng đến 21,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,40 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập