Giá vàng vẫn bị kẹt - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Giá vàng trở lại dao động gần ngưỡng kháng cự 1981,20 và chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo thông qua việc vi phạm mức kháng cự này hoặc phá vỡ hỗ trợ 1937.20 để phát hiện điểm đến tiếp theo, điều này khiến chúng tôi tiếp tục với tính trung lập cho đến bây giờ . sẽ nhấn vào giá để đạt được điều chỉnh giảm nhiều hơn nhắm mục tiêu 1910.00 và có thể mở rộng đến mức 1888,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1935,00 hỗ trợ và kháng cự 2020.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập