GBPJPY cần vi phạm đường trung bình động - Phân tích - 3-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY giữ mức ổn định tích cực trên mức hỗ trợ 133,70, để tăng cơ hội gia hạn các nỗ lực tăng giá trong thời gian gần và trung hạn, nhắc nhở bạn rằng cần vượt qua mức trung bình 55 ở mức 134,60 để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu chính nằm trong khoảng 135,70 sau đó đạt 136,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 133,70 đến 135,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish