USDCAD trong phạm vi đi ngang - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua nhưng nó quay trở lại giảm và giải quyết dưới EMA50, điều này giữ cho tổng quan giảm giá của chúng tôi có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, nhấn giá tiêu cực, chờ phá vỡ 1.3362 để xác nhận mở cách truy cập 1.3270 như một trạm tiếp theo. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3300 đến mức kháng cự 1.3450.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bearish