USDJPY kiểm tra lại mức kháng cự - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thực hiện thử nghiệm mới lên mức 106,44 và giữ mức ổn định dưới mức đó, khi nó bắt đầu hồi phục mạnh mẽ để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để truy cập 105,20 như là mục tiêu đầu tiên.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất cho giai đoạn sắp tới trừ khi giá tăng đột biến để vi phạm 106,44 và giữ mức đóng cửa hàng ngày trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 105,20 hỗ trợ và 106,50 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish