GBPUSD kiểm tra cơ sở hỗ trợ - Phân tích - 04-08-2020


Economy analysis


Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới do sự ổn định giá trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.3000 hỗ trợ và 1.3180 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish