Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 03-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch rõ ràng với vi phạm mức 40,50 và ổn định trên mức đó, điều này gợi ý giá sẽ hồi phục trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc đóng cửa nến hàng ngày dưới mức này sẽ đẩy giá lên 42,25 ban đầu, trong khi giao dịch bên dưới nó sẽ nhấn vào giá để tiếp tục xu hướng giảm mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 38,50.