Phân tích cuối ngày cho EURUSD 03-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công mạnh mức 1.1737, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng EMA50 hình thành sự hỗ trợ tốt để đẩy giá vượt lên trên mức đã đề cập, giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới. các mục tiêu nằm ở 1.1908, theo sau là 1.1995, trong khi giữ trên 1.1737 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu này.