Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 03-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cung cấp các giao dịch tiêu cực để hướng tới kiểm tra mức hỗ trợ chính 42,75, đại diện cho một trong những mức chính bên cạnh mức kháng cự 43,85, vì giá cần vượt qua một trong các mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của chúng tôi, để tiếp tục với chúng tôi Tính trung lập cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo.

Lưu ý rằng các chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm một trong các mức được đề cập ở trên được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập