Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 03-08-2020


Economy analysis


Giá , sẽ vẫn có hiệu lực với sự ổn định về giá dưới 40,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish