USDCHF phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã phá vỡ mức 0,9456 một cách rõ ràng và đóng cửa nến hàng ngày bên dưới nó, khiến giá dưới áp lực tiêu cực dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, trên đường tiến tới 0,9351 như một trạm âm tiếp theo.

< p>

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực xuất hiện rõ ràng trên stochastic, lưu ý rằng việc vi phạm 0.9456 sau đó là 0.9475 sẽ ngăn chặn mức giảm được đề xuất và dẫn đến giá tăng trở lại. : Bearish