Cập nhật giữa ngày cho Vàng 03-08-2020


Economy analysis


Giá vàng vẫn bị kẹt giữa các mức xác nhận xu hướng được biểu thị bởi mức hỗ trợ 1937,20 và mức kháng cự 1981,20, để tiếp tục với tính trung lập của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, vì giá phải đối mặt giữa các yếu tố kỹ thuật.

< p>

Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, pelase kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1935.00 hỗ trợ và kháng cự 2010.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập