Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 03-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giao dịch tích cực ngay bây giờ để cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá, lấy động lực tích cực do stochastic cung cấp ngay bây giờ, chờ tăng thêm trong phần còn lại của ngày để kiểm tra 1.3200 ban đầu, nhắc nhở bạn rằng vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên 1.3285 làm mục tiêu tiếp theo, trong khi giữ trên 1.3000 đại diện cho điều kiện chính để tiếp tục tăng dự kiến. .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish