Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 03-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực và cố gắng di chuyển khỏi 1.1737, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi EMA50 và tính tích cực ngẫu nhiên, chờ đợi mục tiêu 1.1908 theo sau là 1.1995 các trạm chính tiếp theo, có tính đến việc tiếp tục sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.1737.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1700 và mức kháng 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish