USDCHF đạt được mức tăng tốt - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng trong các phiên trước để tiếp cận đường kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, như là một sự điều chỉnh tăng cho mức giảm bắt đầu từ 0,9467 khu vực, khi giá chạm mức 23,6% Fibre điều chỉnh và

Do đó, chúng tôi hy vọng chứng kiến ​​giao dịch tiêu cực ngày hôm nay và các mục tiêu bắt đầu từ 0.9056 và mở rộng đến 0,8990, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9153 sẽ đẩy giá đến 0,9213 như là một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để từ chối. Kháng 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish