AUDUSD nhấn vào hỗ trợ - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD nhấn mạnh vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và chúng tôi nhận thấy rằng EMA50 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị giảm nhiều hơn, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu vượt bán rõ ràng, tạo thành các yếu tố tích cực mà chúng tôi đang chờ để hỗ trợ đẩy giá tăng trở lại.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng chính sẽ vẫn được đề xuất cho giai đoạn sắp tới và các mục tiêu bắt đầu bằng cách vượt qua 0,7200 để mở rộng về 0,7290, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên mức 0,7120 và 0,7065 để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7080 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish