AUDUSD tập hợp động lực tích cực - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã xác nhận vi phạm kháng cự của tam giác đối xứng sau khi giải quyết với mức đóng cửa hàng ngày phía trên nó, nhận được sự hỗ trợ tích cực của EMA50, stielastic tiếp tục thu thập động lực tích cực. > Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 0,7064, trong khi đạt được nó đòi hỏi phải giữ trên 0,650.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 0,6880 hỗ trợ và 0,7000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish