Giá dầu Brent tiếp tục biến động - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Giá p

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực nhắm vào các khu vực 41,25 và có thể kéo dài đến 39,44 trên cơ sở ngắn hạn, trong khi vi phạm mức kháng cự sẽ mở đường tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu 44,80 sau đó là mức 46,35 như các trạm tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập