Giá dầu thô giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định dưới mức 40,50, để giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tiêu cực được cung cấp bởi stochastic, chờ đợi để truy cập 38,50 sau đó là các mức 36,10 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 hỗ trợ mức giảm dự kiến, lưu ý rằng việc vi phạm 40,50 sẽ đẩy giá để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách kiểm tra 42,45 khu vực.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish