Giá bạc cố gắng vi phạm - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng trong các phiên trước đó và đã cố gắng vi phạm mức 24,46 vào ngày hôm nay, nhưng nó quay trở lại giao dịch bên dưới nó, để dao động trong đường đi ngang như xuất hiện trên biểu đồ, khiến chúng tôi thích ở bên cạnh cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, chúng tôi sẽ thông qua việc vi phạm mức kháng cự được đề cập hoặc phá vỡ hỗ trợ 23,40.

Lưu ý rằng vi phạm 24,46 sẽ dẫn đến giá tiếp tục tăng và hướng tới đỉnh được ghi nhận gần đây ở 26,18 như một trạm tích cực tiếp theo, trong khi phá vỡ hỗ trợ 23,40 sẽ nhấn vào giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá hơn và kiểm tra mức 22,54 ban đầu trước khi bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 23,40 đến 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập