USDJPY đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tăng mạnh trong các phiên trước đó để vi phạm 105,20 và chạm trực tiếp 106,44, nhận thấy rằng mức này hình thành mức kháng cự vững chắc chống lại giá, để bắt đầu giảm giá từ đó, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, để đề xuất chứng kiến ​​sự sụt giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, chờ đợi để kiểm tra 105,20 ban đầu.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay và phá vỡ 105,20 sẽ đẩy giá lên 103,65 vào cơ sở gần hạn, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá dưới 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,90 và kháng cự 106,44

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish