GBPUSD đạt được động lực tích cực - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3200 và bị trả về để kiểm tra 1.3055 khu vực, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi đà tiêu cực để tiếp cận các khu vực bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, liên tục hỗ trợ bởi EMA50.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi các giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3200 sẽ đẩy giá lên 1.3285 như một trạm tích cực tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3000 và mức kháng 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish