EURUSD cho thấy một số điều chỉnh giảm - Phân tích - 03-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã giảm ở mức điều chỉnh Fibre 23,6% cho mức tăng được đo từ 1.1185 đến 1.1908 và giá bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng gợi ý để tiếp tục xu hướng tăng chính và cần phải vi phạm 1.1810 để quay lại kênh tăng giá và đạt được các mục tiêu tích cực hơn trong các phiên sắp tới.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, đang chờ để nhắm mục tiêu 1.1995 khu vực như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1737 sẽ nhấn vào giá để đạt được điều chỉnh giảm giá hơn mà mục tiêu tiếp theo của nó đạt 1.1632 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1700 hỗ trợ và 1.1880 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish