Giá dầu Brent cố gắng tích cực - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Giá p .

Lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự được đề cập sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính và hướng tới mức tăng mới bắt đầu từ 45,00, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ nhấn vào giá để trở về đường giảm điều chỉnh và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu bằng cách kiểm tra 40,80 và mở rộng lên 37,86 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,00 hỗ trợ và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập