Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 31-07-2020


Economy analysis


> p , nhắm mục tiêu mức 0,7290 làm trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7150 đến 0,7290

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bullish