Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 31-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ mức ổn định dưới mức 40,50, giữ cho kịch bản tiêu cực hoạt động cho đến ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tiêu cực đến từ stochastic và EMA50, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu từ 38,50 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 38,50 đến kháng cự 41,50.

xu hướng cho ngày hôm nay: Bearish