Cập nhật giữa ngày cho Bạc 31-07-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tích cực mạnh mẽ để tiếp cận từ việc kiểm tra mức kháng cự quan trọng ở 24,46, trong đó mức 23,40 hình thành sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với giá, để hướng tới việc đạt được nhiều lợi ích tiềm năng hơn trong các phiên sắp tới, nhưng chúng tôi muốn tránh xa cho đến khi xác nhận vượt qua một trong các mức đã đề cập, sau đó phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

lưu ý rằng việc vi phạm kháng cự sẽ mở đường cho đợt tăng giá về phía 26,20 như một mục tiêu tích cực tiếp theo , trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ đẩy giá giảm xuống mức 22,54 rồi 21,70 làm mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,00 và kháng cự 25,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập