Cập nhật giữa ngày cho Vàng 31-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cung cấp một giao dịch tích cực mạnh mẽ để kiểm tra mức chênh lệch quan trọng tại 1981,20, như chúng tôi đã đề cập sáng nay, do đó, mức độ đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 1937.20, trong đó giá cần vi phạm một trong các mức này để phát hiện xu hướng tiếp theo rõ ràng, giữ cho thái độ trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ.

để nhận ra các mục tiêu dự kiến ​​từ vi phạm, vui lòng xem lại báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 2020,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập