Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 31-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giải quyết trên ngưỡng 1.3100, chờ đợi động lực tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính và mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.3200, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của sóng tăng có điều kiện bằng cách giữ trên mức 1.3000. hôm nay: Bullish