Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 31-07-2020


Economy analysis


. được hỗ trợ bởi EMA50, chỉ ra rằng vượt qua 1.1890 là cần thiết để xác nhận sự tiếp tục của sóng tăng đối với mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 1.1995.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1800 hỗ trợ và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish