EURJPY đạt được Phân tích mục tiêu bổ sung - 31-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY có lợi thế từ động lực cực kỳ tích cực bằng cách hình thành một đợt tăng tích cực mới, giải quyết trên hàng rào tại 123,70, để ghi lại mục tiêu bổ sung ban đầu bằng cách đạt 124,30.

sự ổn định trong các mức kênh tăng và nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp thêm động lực tích cực hỗ trợ cho kỳ vọng tăng giá của chúng tôi, để tiếp tục chờ đợi hình thành một đợt tăng giá mới để nhắm mục tiêu mức 124,85 đạt mức kháng cự của kênh tăng giá ở mức 125,80 cho hôm nay.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,70 đến 124,85

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish