GBPJPY đạt được vi phạm - Phân tích - 31-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công vượt lên trên rào cản ở 136,65, để củng cố sự thống trị thiên vị tăng, để ghi nhận mức độ 137,40 tiếp cận từ mục tiêu ban đầu dự kiến ​​trong báo cáo trước đó.

< p> Và việc tiếp tục cung cấp động lực tích cực bằng các chỉ số chính, chúng tôi muốn tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, để mở rộng giao dịch về phía 138,60 đạt đến đỉnh được ghi nhận ở mức 139,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,60 đến 138.10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish