Giá dầu thô kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 40,41 mà không quản lý để vi phạm nó, để duy trì giới hạn giữa ngưỡng kháng cự này và đường hỗ trợ tăng lên đến 38,60, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá quản lý để xác nhận vượt qua một

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm mức kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 43,05, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ đẩy giá giảm xuống và truy cập mức 36.10 như một trạm âm đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 41,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập