USDCHF đạt mục tiêu - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF được giao dịch với tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua để thành công đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9077, hy vọng việc tiếp tục áp lực tiêu cực sẽ hướng tới 0,8990 đại diện cho mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi. p> Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới trừ khi giá tăng mạnh vi phạm 0,9187 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,8990 và kháng 0,9140.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish