AUDUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã bật lên mạnh mẽ sau khi kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng ngày hôm qua, để thành công đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 0,7200, hỗ trợ tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 0,7290.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,7120 theo mức 0,7065 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất. Bullish