Giá dầu Brent tấn công hỗ trợ - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tiêu cực mạnh ngày hôm qua để phá vỡ mức 42,75, khi nó tiếp cận mục tiêu dự kiến ​​đầu tiên cho sự phá vỡ ở mức 41,25, nhưng nó đã bật lên nhanh chóng để giải quyết trên mức đầu tiên, khiến chúng tôi tiếp tục với sự trung lập, chờ đợi để xác nhận vượt qua mức hỗ trợ 42,75 hoặc kháng cự 43,85 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ mở đường để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 41,25 39,44, trong khi vi phạm mức kháng cự sẽ dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 44,80, sau đó là 46,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 42,00 hỗ trợ và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập