Giá dầu thô phá vỡ sự hỗ trợ - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã phá vỡ mức 40,50 mạnh mẽ và đóng cửa nến hàng ngày bên dưới nó, mở ra cách cung cấp các giao dịch tiêu cực dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường đến thăm 38,50, sau đó là các mức 36,10 như các trạm âm tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, xem xét việc vi phạm 40,50 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đẩy giá trở lại theo dõi đi ngang. p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bearish