Giá bạc dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ mức 23,40 ngày hôm qua và xoay quanh nó ngay bây giờ, điều này gợi ý người đứng đầu giá sẽ đạt được sự điều chỉnh giảm giá trong ngày hơn và chúng tôi khuyên bạn nên nhắm mục tiêu 22,54 theo sau là 21,70 trong các phiên sắp tới.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ vẫn được dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày, xem xét việc hợp nhất trên 23,40 và không xác nhận phá vỡ nó sẽ dẫn đến giá để lấy lại xu hướng tăng chính mà các mục tiêu của nó bắt đầu từ 24,46 và kéo dài đến 26,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 22,00 đến 24,46 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bearish