Giá vàng cần tín hiệu xác nhận - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kiểm tra mức 1937,20 và tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc ở đó, để phục hồi tăng giá và cố gắng lấy lại xu hướng tăng, lưu ý rằng chúng ta cần nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, khiến chúng ta thích tiếp tục trung lập cho đến khi giá xác nhận phá vỡ đã đề cập đến hỗ trợ hoặc vi phạm mức kháng cự 1981.20.

Lưu ý rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ nhấn vào giá để đạt được điều chỉnh giảm giá hơn mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1910.10 và kéo dài đến 1866.00, trong khi Vi phạm mức kháng cự thể hiện chìa khóa để tiếp tục xu hướng bắt nạt chính nhắm mục tiêu 2000.00, sau đó là các mức 2068,00 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1910.00 đến 2020.00 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập