USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để vượt qua mức 1.3362 và kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá chính xuất hiện trên biểu đồ, gợi ý rằng giá đầu tăng lên, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá gặp khó khăn để vượt qua ngưỡng kháng cự được đề cập , nằm ở 1.3410, bên cạnh stochastic đó cung cấp tín hiệu tiêu cực.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới và các mục tiêu bắt đầu bằng cách phá vỡ 1.3362 để xác nhận mở đường hướng tới 1.3270, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3410 sẽ dẫn đến giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn và mục tiêu 1.3500 theo sau là các mức 1.3612 như các trạm tích cực tiếp theo.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3320 đến mức kháng cự 1.3500.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish