USDJPY nối lại sự suy giảm - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng để di chuyển khỏi mức 105,20, hỗ trợ cho việc tiếp tục tổng quan về giảm giá của chúng tôi và cách mở ra để hướng tới mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi tại 103,65.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng giảm giá được đề xuất, sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trừ khi vi phạm 105,20 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,70 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish