Giá bạc ổn định - Phân tích - 03-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động gần EMA50, giữ ổn định trên mức đó, do đó, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, nhằm mục đích vi phạm 18,38 để xác nhận việc mở rộng sóng tăng lên 18,93, nhắc nhở bạn rằng điều đó rất quan trọng để giữ trên 17,70 để tiếp tục tăng đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 17,80 và kháng cự 18,40. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish