EURUSD đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 31-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực tốt vào ngày hôm qua để vượt qua mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 1.1815 và tiếp cận lần thứ hai vào lúc 1.1890, khi nó bắt đầu ngày hôm nay với sự gia tăng nhiều hơn để hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý vượt qua mức cuối cùng sẽ đẩy giá lên 1.1995 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi đang chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới, xem xét việc tiếp tục tăng của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.1760.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1800 và mức kháng 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish