Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 30-07-2020


Economy analysis


Giao dịch giá dầu thô với mức độ tiêu cực mạnh để tấn công mức 40,50 và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này gợi ý người đứng đầu giá bắt đầu làn sóng giảm giá điều chỉnh, trên đường đến thăm 38,50 ban đầu, lưu ý rằng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày dưới 40,50 để xác nhận việc tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới và kích hoạt kịch bản tiêu cực.