Phân tích cuối ngày cho EURUSD 30-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng mạnh để vượt qua mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 1.1815 và mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi tại 1.1890, chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của đợt tăng giá cần phải giữ ở trên 1.1715.